Svaka narudžbina je na Vašoj adresi u roku od 24/48h !

011 4419603

064 2222896 (Viber) , 0612222896(SMS)

Pravila i uslovi korišćenja

 

USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA
Ovi uslovi korišćenja obuhvataju pristup i upotrebu USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS
DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: “USAGIC”) veb-sajta (u daljem tekstu: “sajt”). Poželjno je
da pre upotrebe sajta pažljivo pročitate navedene uslove korišćenja. Oni se značajno
odnose na Vaša prava, obaveze i pravne lekove. Odeljak 10 se posebno odnosi na važna
ograničenja i isključenja naše odgovornosti prema vama. USAGIC obezbeđuje upotrebu
sajta pod navedenim uslovima (u daljem tekstu: “uslovi”). Vašim pristupom i korišćenjem
sajta prihvatate navedene uslove, te ovi uslovi stvaraju legalan sporazum između Vas i nas.
Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo vas da ne pristupate ili da ne koristite
sajt. U navedenim uslovima, termini “mi”, “nas” ili “naš” odnose se isključivo na USAGIC kao
jedinstveno pravno lice i ni u kom slučaju se ne odnose na odnos između vas i USAGIC.
1. Ograničenje prema uzrastu
Morate biti punoletni u okviru jurisdikcije koja važi u mestu vašeg prebivališta kako biste
mogli da pristupite i koristite sajt.
2. Promenljivost uslova
Postoji mogućnost da će se uslovi menjati sa vremena na vreme bez obaveštenja, te je
potrebno da periodično posetite sajt kako biste bili upoznati sa (ne)izmenjenim uslovima.
Izmenjeni uslovi stupaju na snagu momentom postavljanja na sajt tj momentom kada je
omogućen pristup istim.
3. Prihvatanje
Vaš pristup i upotreba sajta obuhvaćeni su isključivo ovim uslovima. Vi nećete koristiti sajt za
svrhe koje nisu u skladu ili su zabranjene ovim uslovima. Korišćenjem sajta, Vi u potpunosti
prihvatate navedene uslove i odricanje od odgovornosti navedene ovim uslovima.
4. Pristup i upotreba usluga
Mogućnost upotrebe sajta i svih ostalih usluga koje su obezbeđene putem ili na samom sajtu
zajednički se nazivaju “usluge”. Postoji mogućnost da ćemo uz pomoć trećeg lica obezbediti
korišćenje svih usluga. Usluge se mogu obezbediti korišćenjem servera i druge opreme koji
se nalaze u bilo kojoj državi. Možete pristupiti i koristiti navedene usluge kroz interfejs koji je
obezbeđen na samom sajtu i koji je u skladu sa ovim uslovima. Takođe, usluge možete
koristiti isključivo za ličnu upotrebu, a preprodaja, prenošenje ili omogućavanje bilo koje
usluge trećem licu su strogo zabranjene.
5. Sigurnost i virusi
Implementirali smo prikladnu tehnologiju i sigurnosne dodatke kako bismo zaštitili Vaše
informacije od neovlašćenog pristupa ili neprikladne uprotrebe. Iako smo se u najvećoj meri
potrudili da obezbedimo da su vaše informacije bezbedne u okviru našeg sistema, nijedan
transfer podataka putem interneta ne može biti 100% obezbeđen. Kao rezultat, ne možemo
da garantujemo za sigurnost nijedne informacije koju nam pružite, stoga to činite na
sopstvenu odgovornost, a vašom upotrebom sajta pokazujete svoju pretpostavku na ovakav
rizik. Preuzeli smo potrebne korake da osiguramo da sajt ne sadrži nikakve kompjuterske
viruse i druge štetne komponente. Međutim, bilo bi poželjno da instalirate i održavate
prikladne anti-virus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupate i koristite sajt.
Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih uslova, mi se odričemo odgovornosti za bilo
koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji biste mogli da preuzmete sa ili
kroz naš sajt.
6. Privatnost
Poštujemo Vašu privatnost. Sajt se može koristiti bez pružanja bilo kakvih ličnih informacija
osim onih ličnih informacija koje biste svesno i samostalno pružili. Mi ćemo prikupiti, koristiti i
obelodaniti lične informacije onako kako je opisano u politici privatnosti, koja je dostupna
ovde. Vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših ličnih informacija za svrhe
opisane u politici privatnosti. Postoji mogućnost da ćemo prikupljati i održavati statistiku u
vezi sa brojem posta sajtu, tipu pretraživača i uređaja za pristup sajtu, internet protokol
adresama uređaja kojima se pristupa sajtu i sličnim neprepoznatiljivim informacijama. Ove
informacije će se koristiti isključivo za interne svrhe sa ciljem održavanja, upravljanja i
poboljšanja sajta.
7. Geo-lokacija
Sajt sadrži i pruža određene funkcionalnosti i usluge od strane trećih lica koja nam
obezbeđuju da prikažemo mape, geokodiranje, mesta i drugi sadržaj sa Google, Inc, ili
trećeg dobavljača kao što je Google, kao deo sajta (geo-lokacijske usluge). Vaša upotreba
geo-lokacijskih usluga je predmet trenutnih uslova korišćenja za Google Maps/ Google
Earth, a korišćenjem geo-lokacijskih usluga pristajete da budete obevezani uslovima
korišćenja od strane Google-a.
8. Autorska prava – USAGIC
Sajt, njegova organizacija i dizajn (uključujući sve softverske kodove, građu i izgled sajta i
njegovih korisničkih interfejsa) kao i sve informacije, slike, vizuali, tekstovi, video i audio
zapisi, fotografije i sav drugi materijal i sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu (u daljem tekstu:
“sadržaj”) su zaštićeni autorskim i drugim pravom intelektualne svojine, na kojima mi imamo
vlasništvo ili pravo korišćenja. Možete pristupiti ili preuzeti infromacije sa sajta za ličnu,
nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje, reprodukcija, republikacija,
postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb stranici, izvođenje, distribucija,
modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja našeg korisnika bez prethodnog
pismenog odobrenja. Ne ostvarujete vlasničko pravo na sadržaj time što pristupate ili
koristite sajt, a postavljanje sadržaja od naše strane na sajt ne predstavlja naše odricanje ni
od kog prava na taj sadržaj.
9. Povratna informacija
Ukoliko nam pošljete bilo koju vrstu komentara, pitanja, sugestija ili povezanih materijala bilo
kojim putem komunikacije sa idejom da sugerišete ili preporučite određene promene sajta,
usluga koje se nude putem sajta ili našeg sadržaja, u tom slučaju:
 nijedna povratna informacija nije niti će biti tretirana kao poverljiva informacija ili
intelektulana svojina;
 USAGIC je slobodna da koristi, bez kompenzacije ili pripisivanja Vama, bilo koju
ideju, know-how, koncept, tehnike ili drugu intelektualnu svojinu ili vlasničko pravo
koje sadrži povratna informacija u bilo koje svrhe; i
 shvatate i slažete se sa tim da USAGIC nije obavezna da koristi, prikaže,
reprodukuje ili podeli takavu ideju, know-how, koncept ili tehnike koje sadrži povratna
informacija i nemate pravo da od nas to zahtevate.
10. Sedište u Srbiji
USAGIC posluje iz Beograda, Srbija i ne garantuje da su sajt, usluge, sadržaj ili sadržaj
korisnika prikladni ili dostupni za upotrebu u svakoj jurisdikciji. Oni koji pristupe sajtu sa
drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa lokalnim
pravom ukoliko je ono primenljivo.
11. Žig
Naše ime, logo i sve ostale naše oznake i imena koja se nalaze na našem sajtu vlasništvo
su USAGIC. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve ostale oznake koje se nalaze na
našem sajtu vlasništvo su trećih lica i koriste se uz dozvolu ili putem licence.
12. Link-ovanje
Bilo koji sajt kojem možete pristupiti putem našeg sajta (koji je link-ovan sa našeg sajta) nije
u opsegu naše kontrole i njemu pristupate na sopstvenu odgovornost. Postoji mogućnost da
link-ovani sajtovi imaju drugačije uslove korišćenja i polise od naših, a oni će važiti za sve
Vaše aktivnosti na njihovom sajtu. Ne podrazumeva se nikakva pravna odgovornost sa naše
strane za link-ovane sajtove i njihov sadržaj. Mi obezbeđujemo te link-ove isključivo kao
pogodnost; oni nisu nikakva vrsta odobrenja niti vrsta preporuke sa naše strane. Zabranjeno
je korišćenje naših vizuala ili logo-a na Vašem sajtu bez prethodnog pismenog odobrenja, a
takođe je zabranjena upotreba link-a našeg sajta koja bi sugerisala da mi sponzorišemo,
odobravamo ili da smo povezani sa vašim poslovanjem ili vašim veb-sajtom.
13. Modifikacije i ažuriranje
Postoji mogućnost da postavimo nove dodatke na sajt i usluge, uklonimo postojeće dodatke
ili na drugi način modifikujemo sajt, usluge i sadržaj (uključujući njihovu funkcionalnost,
izgled, univerzalne lokatore i softverske komponente), bez prethodnog obaveštenja.
14. Okolnosti izvan naše kontrole
Nećemo snositi odgovornost za bilo koju vrstu prekida ili odlaganja početka bilo koje od
naših obaveza obuhvaćene ovim uslovima koji su izazvani okolnostima izvan naše kontrole.
Naš rad će se smatrati suspendovanim na period dok takve okolnosti traju, a navedeni
prekid ćemo nadoknaditi u trajanju samog prekida. Uložićemo sve potrebne napore kako
bismo okončali takvu okolnost ili našli rešenje kako bismo mogli da ispunimo svoje obaveze
uprkos navedenim okolnostima.
15. Izjava o odricanju odgovornosti
Osim ako nije izričito istaknuto u ovim uslovima, ovaj sajt, usluge i sadržaj su “takvi kakvi
jesu” i “kao što su i dostupni” i to bez ikakvih izjava ili garancija, bez obzira na to da li su
izričito izražene, podrazumevane ili zakonom predviđene. Sajtu, uslugama, sadržaju i
sadržaju korisnika pristupate na sopstvenu odgovornost. U najširem dozvoljnom tumačenju
pozitivnog prava, USAGIC se odriče odgovornosti za izjave i garancije, bez obzira na to da li
su izričito izražene, podrazumevane ili zakonom predviđene (uključujući i bilo koje garancije
u vezi sa prodajom, pogodnostima za određene svrhe, tačnost i poštovanje pravila).
USAGIC ne izjavljuje niti garantuje da će funkcije sajta i usluga biti uvek neometane i bez
grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni ili da su sajt, usluge ili server koji ih obezbeđuje bez
virusa i drugih štetnih komponenata. Informacije i sadržaj koji se nalaze ili koji su dostupni
putem sajta i usluga pripremljeni su od strane USAGIC ili drugih korisnika sajta i smatra se
da su tačni, ali isključivo u informativne svrhe. USAGIC ne garantuje niti izjavljuje da će
upotreba ili rezultati upotrebe bilo kog sadržaja biti u potpunosti tačni, ispravni, korisni,
relevantni, blagovremeni ili drugo. Prihvatate da vaš pristup ili korišćenje sajta, usluga i
sadržaja neće biti bez prekida, da sajt, usluge ili sadržaj mogu sadržati određene greške,
zastoj, netačnost ili druga ograničenja i da sajt, usluge i sadržaj mogu biti povremeno
nedostupni. Podrazumevate potpunu odgovornost i rizik za vaš pristup i upotrebu (ili
nemogućnost pristupa i upotrebe) sajta, usluga i sadržaja. Postoji mogućnost da pozitivno
pravo ne dozvoljava isključenja ili ograničenja garancije, stoga postoji mogućnost da se
gorenavedena ograničenja ne odnose na Vas.
16. Pravila
Svaki put kada pristupite, koristite ili na drugi način dolazite u dodir sa sajtom, pored
navedenih uslova, Vaša upotreba mora biti i u skladu sa: (a) važećim zakonima, uključujući i
Zakon o zaštiti podataka ličnosti; (b) Politikom o upotrebi i drugim politikama koje povremeno
implementiramo na sajtu, na način na koji su postavljene i dostupne na sajtu; (c) drugim
pravilima, polisama i procedurama koje vam povremeno komuniciramo.
17. Zabranjene aktivnosti
Nije dozvoljena upotreba sajta za bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim
uslovima. U vezi sa (a bez ograničenja) drugim zabranama koje su istaknute u ovim
uslovima, nije dozvoljeno ništa od dolevnavedenog prilikom pristupanja ili korišćenja našeg
sajta:
 Korišćenje sajta na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili oslabi
sajt ili se umeša u korišćenje sajta bilo kog drugog lica;
 Uznemiravanje bilo koje vrste, uključujući e-mail, ćaskanje ili upotrebu neprikladnog,
uvredljivog ili pogrdnog jezika (prema našem tumačenju);
 Lažno predstavljanje drugih, uključujući i zaposlene u ili predstavnike USAGIC ili
drugih posetioca;
 Postavljanje, distribucija ili na drugi način objavljivanje određenog sadržaja koji sadrži
klevetu, koji je nepristojan, preteći, narušava privatna i javna prava, uvredljiv, ilegalan
ili na drugi način upitan ili koji može da sadrži ili ohrabri krivično delo, ugrozi lična
prava bilo koje strane ili na drugi način naruši prava;
 Postavljanje bilo koje vrste reklamnog sadržaja ili poziv drugima da se priključe ili
postanu član neke druge online usluge ili druge organizacije;
 Zaobilaženje ili onemogućavanje pristupa kontroli tehnologije, sigurnosti uređaja,
procedura, protokola ili tehničkih zaštitnih mehanizama koji mogu biti postavljeni kao
deo sajta, ili bilo kog hardvera ili softvera koji se koriste za omogućavanje sajta, ili
hardvera, softvera ili usluga trećih lica;
 Korišćenje sajta, hardvera ili softvera sa ciljem pretraživanja sajber ili kripto valuta;
 Prikupljanje našeg sadržaja ili sadržaja korisnika ili informacija ili na drugi način
pristup sajtu korišćenjem automatizovanih sredstava (kao što su botovi, roboti,
scraper-i) bez naše dozvole.
18. Nadoknada štete
Pristajete da naknadite štetu i isključite odgovornost USAGIC i njenih direktora, zaposlenih,
deoničara i predstavnika za sve gubitake, troškove i štetu (uključujući stvarne pravne
troškove) koji su posledica, direktno ili indirketno, narušavanja ovih uslova ili neke vaše
aktivnosti u vezi sa sajtom.
19. Potraživanje prava intelektalne svojine
Ukoliko smatrate da je vaš rad predmet narušavanja autorskog prava ili prava žiga i da se
isto nalazi na sajtu, molimo vas da nas kontaktirate na ecommercesolutionsdoo@gmail.com
i pružite sledeće informacije:
 Potpis ili elektronski potpis osobe koja ima dozvolu da postupa po nalogu vlasnika na
ekskluzivna prava koja su narušena;
 Identifikaciju dela zaštićenog autorskim pravom ili pravom žiga za koje se tvrdi da je
narušeno ili, ukoliko je nekoliko dela obuhvaćeno, reprezentativnu listu tih dela, i
datum i vreme izvršenja navedenog narušavanja;
 Identifikaciju materijala za koji se tvrdi da je predmet narušavanja prava ili predmet
takve aktivnosti i za koji se traži onemogućavanje ili uklanjanje sa ovog sajta uz
dovoljno informacija kako bismo mogli da lociramo materijal;
 Opis Vaših interesa ili prava koja polažete na delo za koje se tvrdi da je narušeno;
 Dovoljno informacija koje će omogućiti USAGIC da vas kontaktira kao stranu koja se
žali tj. adresu, broj telefona i, ukoliko je dostupna, e-mail adresu putem koje možete
biti kontaktirani.
 Izjavu da u dobroj volji smatrate da upotreba navedenih materijala nije dozvoljena od
strane imaoca autorskog prava ili prava na žig, njegovog zastupnika ili da nije
zakonom dozvoljena.
 Izjavu da su navedene informacije tačne, pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, i da imate dozvolu da delujete u ime vlasnika koji polaže ekskluzivno
pravo na delo koje je narušeno.
20. Drugi sporazumi
Ukoliko postoji bilo kakav konflikt između ovih uslova i drugog pisanog sporazuma između
vas ili vašeg pravnog lica, potonji sporazum ima prednost.
21. Ostalo
Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo
odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova. Odlaganje ili nepostupanje
USAGIC neće uticati na prava i pravne lekove od kojih se izričito ne odriče u pisanoj formi.
Nećemo biti odgovorni za odlaganje ili štetu nastalu kao rezultat za okolnosti koje su van
naše kontrole.
22. Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas na:
ecommercesolutionsdoo@gmail.com

POLITIKA PRIVATNOSTI

USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD POLITIKA PRIVATNOSTI
Ažurirano dana 9.12.2020. godine
Mi, USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu kao USAGIC)
posvećeni smo zaštiti Vaše privatosti. Ova politika privatnosti se odnosi na informacije i
podatke koje prikupljamo i kontrolišemo našim veb-sajtovima ili kroz kanale koji su opisani u
daljem tekstu. Takođe, opisuje i Vaš izbor prilikom pristupa i ispravke vaših ličnih podataka.
Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko
dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da
koristimo Vaše podatke. Ukoliko se ne slažete sa politikom privatnosti ne bi trebalo da
posećujete naše veb-sajtove.
Periodično ažuriramo politiku privatnosti. Sve izmene ćemo postaviti na ovu stranicu, a
ukoliko su promene značajne, poslaćemo vam e-mail.
Iako ćemo vas obaveštavati ukoliko bude značajnijih izmena u politici privatnosti,
savetujemo vam da povremeno posećujete ovu stranicu.
Ukoliko imate pitanje u vezi sa politikom privatnosti ili u vezi sa načinom na koji postupamo
sa informacijama koje nam dostavljate pišite nam na mail
ecommercesolutionsdoo@gmail.com ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: USAGIC
ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi
Beograd, sa naznakom: politika privatnosti.
1. Informacije koje prikupljamo
2. Kako koristimo informacije koje smo prikupili
3. Kako raspolažemo informacijama koje smo prikupili
4. Kolačići
5. Kako da pristupim i kontrolišem lične podatke

1. Informacije koje prikupljamo
Prilikom posete našeg sajta
Budite slobodni da pretražujete sajt bez pružanja ličnih informacija. Kada boravite na
sajtovima, mi prikupljamo navigacione informacije ili lične informacije ukoliko se pretplatite
na mailing listu.
“Lične informacije”
Ovo se odnosi na sve informacije koje dobrovoljno upisujete u forme na sajtu koje vas
identifikuju, uključujući kontakt informacije, kao što su e-mail adresa, naziv firme, adresa,
broj telefona, informacije o vama i o vašoj firmi. Lične informacije mogu obuhvatati
informacije koje unosite na sajt i informacije o vama koje su dostupne na internetu – kao što
su Facebook, LinkedIn, Twitter ili Google.
Lične informacije obuhvataju navigacione informacije koje mogu direktno ili indirektno
identifikovati pojedinca. Navigacione informacije se odnose na informacije u vezi sa vašim
računarom i o vašoj poseti veb-sajtu, kao što je IP adresa, geografska lokacija, vrsta
pretraživača, referalni izvori, dužina posete i pregledane stranice. Pročitajte upotrebu
navigacionih informacija u nastavku teksta. Osim ovoga, ne prikupljamo nijedne druge
poverljive informacije o vama.
“Poverljive informacije”
Ovo se odnosi na broj kreditne ili debitne kartice, informacije o računu, LBO, broj pasoša,
broj vozačke dozvole ili slične lične identifikacije, rasno ili etničko poreklo, informacije o
psihičkom ili fizičkom stanju, podaci o zaposlenjiu, informacije o finansijama ili o zdravlju.
Podaci o log-ovanju
Kada posećujete sadržaj koji smo kreirali na našim sajtovima, automatski beležimo
informacije o računaru i softveru koji koristite. Ove informacije obuhvataju vašu IP adresu, tip
pretraživača, naziv domena, ISP, stranice koje ste pregledali na našem sajtu (npr. html
stranice, grafička rešenja, itd.), operativni sistem, ponašanje na sajtu, dužinu posete i
referalne sajtovi. Ove informacije USAGIC koristi za kreiranje statističkih informacija u vezi
sa našim sajtovima.
Informacije o deci
Ovi veb-sajtovi nisu namenjeni deci ispod 16 godina. Mi ne prikupljamo svesno niti namerno
informacije o deci ispod 16 godina. Ukoliko verujete da smo prikupili informacije o detetu
ispod 16 godina, kontaktirajte nas na mail ecommercesolutionsdoo@gmail.com, kako bismo
uklonili i obrisali ovakve informacije.
2. Kako koristimo informacije koje smo prikupili
Usklađenost sa našom politikom privatnosti
Informacije koje prikupljamo koristimo samo u saglasnosti sa ovom politikom privatnosti.
Distribucija ličnih informacija
Nikada nećemo prodavati vaše lične informacije trećoj strani.
Upotreba ličnih informacija
Pored navedene upotrebe podataka u ovoj politici privatnosti, lične informacije možemo
koristiti za:
● unapređenje Vašeg korisničkog iskustva, kroz prilagođavanje veb-sajta;
● slanje informacija ili sadržaja USAGIC za koji mislimo da bi bio relevantan za vas
putem e-maila ili drugih marketinških kanala;
● promociju korišćenja naših usluga i deljenje promotivnih informacija i sadržaja u
skladu sa vašim preferencijama;
● omogućavanje statitičkih podataka drugim kompanijama o našim korisnicima, s tim
da u ovim informacijama nećete biti identifikovani kao pojedinačni korisnik;
● slanje informacija u vezi sa promenama pravila upotrebe, politike privatnosti
(uključujući i politiku kolačića) ili drugih pravnih dokumenata;
● ispunjavanje zakonskih zahteva.
Upotreba navigacionih informacija
Koristimo navigacione informacije za rad i unapređenje veb-sajtova. Možemo koristiti
navigacione informacije samostalno ili u kombinaciji sa ličnim informacijama kako bismo vam
pružili personalizovane informacije u vezi sa USAGIC.
Izjave i komentari klijenata
Postavljaćemo izjave i komentare klijenata na veb-sajt, koji mogu da sadrže lične
informacije. Pre postavljanja informacija na sajt prethodno ćemo tražiti odobrenje klijenta.
Funkcije društvenih medija
Naši veb-sajtovi uključuju i funkcije društvenih medija, kao što su Facebook like dugme i
vidžeti, kao što su share dugme ili interaktivni mini programi koji su aktivni na našem sajtu.
Ove karakteristike mogu prikupljati vašu IP adresu, koje stranice posećujete i mogu podesiti
kolačiće koji omogućavaju funkcionisanje ovih karakteristika na pravi način. Funkcije
duštvenih medija i vidžeta vodi ili treća strana ili se nalaze direktno na našim veb lokacijama.
Ova politika privatnosti se ne odnosi na karakteristike društvenih mreža. Vaše interakcije sa
ovim karakteristikama su obuhvaćene politikom privatnosti kompanija koje omogućavaju ove
funkcije.
Eksterni veb-sajtovi
Naši veb-sajtovi linkuju ka drugim veb-sajtovima. Ovi sajtovi nisu u našoj kontroli i nismo
odgovorni za njihov sadržaj ili praksu način rada. Naše postavljanje takvih linkova ne
predstavlja podršku ostalim veb-sajtovima, njihovom sadržaju, njihovim vlasnicima niti
njihovim praksama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na ostale veb-sajtove koji nisu u
sastavu USAGIC, koji su subjekti svojih politika privatnosti.
Zadržavanje ličnih informacija
Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo zavisi od tipa informacije, kao što ćemo
navesti u detaljima u nastavku. Posle određenog vremena, ili ćemo obrisati vaše informacije,
ili će one postati anonimne, ili ukoliko ovo nije moguće čuvaćemo vaše informacije i izopštiti
ih iz dalje upotrebe, dok brisanje ne bude moguće.
Čuvamo lične informacije koje ste nam pružili tamo gde postoji trenutna potreba za tim.
Kada ne postoji legitimna potreba za obradu vaših podataka, mi ćemo informacije bezbedno
obrisati ili ih učiniti anonimnim, ukoliko ovo nije moguće sačuvaćemo vaše lične podatke i
izolovaćemo ih od bilo kakve buduće obrade, dok brisanje ne bude omogućeno. Obrisaćemo
ove informacije ranije ukoliko postoji takav zahtev, kao što je objašnjeno u odeljku kako da
pristupite i kontrolišete svoje lične podatke u daljem tekstu. Ukoliko ste se odlučili da primate
marketinški materijal od nas, zadržavamo informacije o vašim marketinškim preferencijama
u doglednom vremenu od datuma kada ste poslednji put izrazili interesovanje za sadržaj koji
kreiramo, proizvode ili usluge, kao što je informacija kada ste poslednji put otvorili mail koji
vam je poslala USAGIC. Ove informacije ćemo obrisati ranije ukoliko postoji takav zahtev,
kao što je opisano u delu kako da pristupite i kontrolišete lične informacije, u nastavku
teksta.
Čuvamo informacije koje su potekle od kolačića i drugih tehnologija za praćenje u razumnom
roku od datuma kada je takva informacija nastala.
3. Kako raspolažemo informacijama koje smo prikupili
Okolnosti u kompaniji
Ukoliko našu delatnost (ili našu imovinu) preuzme druga kompanija procesom spajanja,
pripajanja ili bankrotstvom i/ili na neki drugi način, ta kompanija će imati pristup svim
informacijama koje je prikupila USAGIC na svojim sajtovima. O ovakvim okolnostima bićete
obavešteni putem email-a i/ili istaknutim obaveštenjem na našem sajtu, ukoliko dođe do
promene u vlasništvu, upotrebi vaših ličnih informacija i daljim koracima šta možete
preduzeti u vezi sa vašim ličnim informacijama.
Prinudno otkrivanje
Zadržavamo pravo da koristimo ili priložimo vaše lične informacije, ukoliko je to propisano
zakonom ili osnovano verujemo da je upotreba ili prilog neophodan da zaštiti naša prava,
sigurnost ili sigurnost drugih, istraživanje obmane, ili kako bismo se usaglasili sa zakonom,
zahtevom suda ili pravnim procesom.
4. Kolačići
Kolačići
USAGIC koristi kolačiće da analizira trendove, da administrira veb-sajt, prati ponašanje
korisnika na sajtu i da prikuplja demografske informacije o korisnicima za celokupnu bazu
korisnika. Da biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće na našim veb-sajtovima i
kako upravljamo podacima posetite našu stanicu politika kolačića.
Oglašavanje
Partneri smo sa oglasnim mrežama preko kojih prikazujemo oglase na drugim sajtovima.
Naša oglašivačka mreža koristi kolačiće da prikupi informacije u vezi sa vašim aktivnostima
na ovom i drugim sajtovima i da vam omogući ciljane oglase, bazirane na vašem
interesovanju.
Tehnologije praćenja od strane trećih strana
Upotreba kolačića od bilo koje kompanije za praćenje nije obuhvaćena našom politikom
privatnosti i politikom o kolačićima.
5. Kako da pristupim i kontrolišem lične podatke
Pregled, ispravljanje i uklanjanje vaših ličnih informacija
U vezi sa zaštitom podataka imate sledeća prava:
● Možete tražiti pristup, ispravku, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka.
● Možete uložiti protest protiv obrade vaših ličnih podataka, tražiti da onemogućimo
obradu vaših ličnih podataka.
● Ukoliko smo prikupili i obradili Vaše lične podatke uz Vaš pristanak, možete povući
svoju dozvolu u bilo kom trenutku. Povlačenje Vašeg pristanka neće uticati na
legalnost bilo kog poteza koji smo napravili pre povlačenja odobrenja, niti će uticati
na obradu vaših ličnih podataka koja je sprovedena, u skladu sa zakonskim
propisima i drugim, za koje nije potrebna izričita dozvola.
Kako biste iskoristili bilo koje od ovih prava kontaktirajte nas na
ecommercesolutionsdoo@gmail.com ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: USAGIC
ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi
Beograd, sa naznakom: privatnost, sa naznakom: privatnost. Odgovorićemo na vaš zahtev s
ciljem da promenimo, ispravimo ili obrišemo informacije o vama u doglednom vremenskom
roku i da vas obavestimo da su akcije preduzete.
Odjavite se sa naše marketinške liste
Možete se odjaviti sa naših marketinških komunikacija tako što ćete kliknuti na “unsubscribe”
link koji se nalazi u dnu e-maila koji vam šaljemo i na taj način ažurirati svoje preferencije ili
tako što ćete nam poslati email na ecommercesolutionsdoo@gmail.com ili nam pošaljite
poštu na sledeću adresu: USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija
Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi Beograd, sa naznakom: privatnost.

U ime USAGIC eCommerce solutions obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni USAGIC eCommerce solutions odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O KONVERZIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

IZJAVA O PDV

USAGIC Ecommerce Solutions DOO Beograd nije PDV obveznik po čl.33 Zakona o PDV-u. (Kupac neće imati dodatnih troškova, sem troškova prikazanih na sajtu. )

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, USAGIC eCommerce solutions je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

DOSTAVA

Dostavu vršimo na teritoriji cele Srbije putem kurirske službe City Express. Svaki paket je na vašoj adresu u roku od 24/48 časova (radnim danima). Trošak varira, 250din je za Beograd dok za teritoriju cele Srbije moze da bude od 325 do 425 dinara i više u slučaju da je Vaš paket teži od 5kg. Za porudžbine veće od 4000 dinara dostava je besplatna.

Na Kosovo i Metohiju može da se šalje sa visinom otkupa do 2000din, u slučaju da prelazi tu cifru potrebno je ili platiti avansno ili podeliti porudžbinu.

Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu šaljemo Post Pak-om kojim se plaćanje vrši pouzećem, s tim što prolazi kroz carinu i troškovi poštarine zavise od težine
https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1001052&Dokument=privreda-paketske-inostranstvo-postpak-lat.pdf

Hrvatsku takođe šaljemo putem pošte, dok se plaćanje vrši isključivo avansno, pre slanja. Troškovi poštarine su navedeni na sledećem linku
https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=155&Dokument=stanovnistvo-paketske-inostranstvo-paket-cir.pdf

POLITIKA KOLAČIĆA

POLITIKA KOLAČIĆA
Ažurirano: 9.12.2020. godine
Ova politika kolačića objašnjava na koji način USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO
BEOGRAD (u daljem tekstu kao USAGIC) koristi kolačiće kako bi prepoznala kada koristite
naš veb-sajt. Ovaj tekst objašnjava koje tehnologije koristimo i zbog čega ih koristimo, kao i
vaše pravo da kontrolišete njihovu upotrebu.
Šta su kolačići?
Kolačić je mali fajl koji sadrži niz znakova koji se šalju vašem računaru prilikom posete
našim veb-sajtovima. Kada ponovo posetite naš veb-sajt kolačić dozvoljava veb-sajtu da
prepozna vaš pretraživač. Kolačići mogu da čuvaju preferencije korisnika i druge informacije.
Kolačići obezbeđuju lagodnost korišćenja, tako što štede vaše vreme, jer daju informaciju
serveru veb-sajta da ste se vratili na određenu stranicu. Kolačiće koje postavlja vlasnik sajta
(u ovom slučaju, USAGIC) se nazivaju kolačići prve strane ili „first party cookies“. Kolačiće
koje postavljalju druge strane, koje nisu vlasnici sajta se nazivaju kolačići treće strane ili
„third party cookies“. Kolačići trećih strana omogućuju pružanje funkcionalnost veb-sajta
(npr. za oglašavanje, interaktivni sadržaj i analitika). Strane koje postavljaju kolačiće trećih
strana mogu da prepoznaju vaš računar i kada posetite veb-sajt i kada posetite druge
određene veb-sajtove.
Zašto koristimo kolačiće?
Kolačiće prve strane koristimo iz više razloga. Neki kolačići su neophodni iz tehničkih
razloga kako bi veb-sajt funkcionisao, ove kolačiće označavamo kao nepohodne ili izuzetno
potrebne. Ostali kolačići nam omogućavaju da pratimo i prepoznamo interesovanja naših
korisnika, kako bismo unapredili iskustvo na našem veb-sajtu. Na primer USAGIC čuva
podatke o tome koje ste sajtove i stranice posetili u okviru USAGIC sajtova, kako bismo
ustanovili koja stranica USAGIC je najpopularnija ili najviše korišćena. Ove informacije se
koriste za prilagođavanje sadržaja i promocije USAGIC veb-sajtova korisnicima čije
ponašanje ukazuje da su zainteresovani za određenu oblast. Kolačići treće strane se
aktiviraju kroz naš veb-sajt zbog oglašavanja, praćenja analitike i u ostale svrhe. Ovo je
opširnije opisano u nastavku teksta.
Koje vrste kolačića koristimo i kako ih koristimo?
Posebne vrste kolačića prve i treće strane plasiramo kroz naše veb-sajtove i kroz ciljeve koje
ostvaruju. Ovi kolačići obuhvataju:
 Osnovni kolačići veb-sajta: Ovi kolačići su neophodni za pružanje usluga naših vebsajtova.
 Kolačići za performanse i funkcionalnost: Ovi kolačići se koriste za unapređenje
performansi i funkcionalnosti naših veb-sajtova, ali nisu obavezni za korišćenje.
Međutim, bez ovih kolačića određene funkcionalnosti mogu postati nedostupne.
 Kolačići za analitiku i prilagođavanje: Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se
koriste u statističkom obliku koji nam pomaže da shvatimo kako kako se naši vebsajtovi koriste i koliko su efektivne naše marketinške kampanje ili da nam pomognu
kako prilagodimo veb-sajtove vašim potrebama.
 Kolačići za oglašavanje: Ove kolačiće koristimo kako bismo vam prilagodili oglasne
poruke, kako bi bile što relevantnije. One služe tome da spreče određenu reklamu da
se konstanto pojavljuje, omogućuju da se oglasi pravilno prikazuju i u nekim
slučajevim da plasiranje reklame koja je bazirana na vašim interesovanjima.
 Kolačići društvenih mreža: Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili da delite stranice
ili sadržaj koji smatrate da je interesantan na našem sajtu putem trećih strana –
društvenih mreža i drugih veb-sajtova. Ovi kolačići mogu biti korišćeni i u svrhe
oglašavanja.
Kako mogu da kontrolišem kolačiće?
Imate pravo da odlučite da prihvatite ili ne prihvatite kolačiće. Ukoliko ne prihvatite kolačiće
možete da nastavite da koristite veb-sajtove, ali nećete imati pristup nekim
funkcionalnostima i delovima sajta. Pošto se načini podešavanja kolačića u pretraživaču
razlikuju kod različitih pretraživača trebalo bi da u podešavanjima pretraživača pronađete
više informacija. Mnoge oglašivačke mreže nude opcije da se odjavite iz ciljanih oglasa.
Ukoliko biste želeli da saznate više o tome, posetite http://www.aboutads.info/choices/
ili http://www.youronlinechoices.com. Možete se odjaviti klikom na sledeće
linkove http://preferences.truste.com/ (ili ukoliko se nalazite u Evropskoj
Uniji http://www.youronlinechoices.eu/). Imajte na umu da odjavom preko ovih servisa
nećete biti odjavljeni sa svih oglasa. Nastavićete da viđate generičke oglase. Osnovni
kolačići na veb-sajtu: Iz razloga jer su neki kolačići neophodni da bi veb-sajtovi funkcionisali,
ne možete da ih ne prihvatite. Možete ih naravno blokirati ili ih obrisati u podešavanjima
pretraživača, kao što je opisano u tekstu iznad.
Koliko često ćemo ažurirati politiku kolačića?
Politiku kolačića ćemo ažurirati s vremena na vreme kako bismo objasnili, na primer,
promene kolačića koje koristimo operativno, pravno ili iz zakonskih razloga. Ohrabrujemo
vas da posećujete ovu stranicu, kako biste bili informisani u vezi sa upotrebom kolačića.
Datum poslednjeg ažuriranja se nalazi u vrhu ove stranice.

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA
Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr.
zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)
USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074
Beograd – Novi Beograd, dana 9.12.2020. godine, donosilac:
PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA
Ovim pravilnikom uređuju se prava potrošača, kao i način i postupak rešavanja reklamancija
potrošača na nedostatke prodatog proizvod putem internet prodaje.
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Prodavac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na
zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače, vodeći
računa o ograničenjima u oblasti prometa robe putem interneta.
Član 2
Prodavac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina
predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Član 3.
Potrošač u smislu ovog Pravilnika koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje
kupuje robu za lične potrebe, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim
Zakonom kao i ovim Pravilnikom.
II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
Član 4.
Potrošač ima pravo da kod prodavca vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne
potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na
obaveštenost; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži
o osnovnim karakteristikama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na
izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim
propisima.
Član 5.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu
sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da
obezbedi bilo kakav dokaz o kupovini: broj porudžbine ili broj računa-otpremnice ako je
proizvod kupljen preko web shopa.
Član 6.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom
krivicom ili ako nema dokaz (fiskalni isečak, račun-otprmenicu,ugovor o prodaji robe na
daljinu,…) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu, ili putem web shopa Prodavca.
Član 7.
Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim
karakteristikama proizvoda, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju
telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja
reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima
koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva
druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji
uredjuju trgovinu.
III OBAVEZE TRGOVCA
Član 8.
Obaveza Prodavca je da potrošaču za kupljenu robu u slučaju kupovine preko web shopa,
prodavac je dužan da izda Fakturu-Otpremnicu, sa svim propisanim elementima.
Član 9.
Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu
zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi
potrošača.
Član 10.
Prodavac neće uslovljavati prodaju jedne vrste robe vezivanjem za prodaju druge vrste robe.
Član 11.
Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane,
nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i
kakrakteristikama robe.
IV POSTUPAK REKLAMACIJE
Član 12.
Potrošač reklamaciju može izjaviti usmeno ili putem telefona, pisanim putem na adresu
trgovca, elektronskim putem, isključivo uz dostavu dokaza o kupovini. Prodavac je dužan da
bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili
elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju
potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i
konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko
prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u
navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti
potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u
obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje
reklamacija moguće je samo jednom. Potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti
robe, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom
za drugi proizvod ili da traži povraćaj novca.
Član 13.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe
kupljene putem web shop porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku
biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe (bez navodjenja
razloga i dodatnih troškova sem troškova povrata-slanja prodavcu) od dana prijema robe.
Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, u roku od 14 dana
od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora. Potrošač je dužan da vrati robu
prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o
odustanku.
Član 14.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana
prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana
prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku
prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene
nesaobraznosti i otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost
potrošača.
Član 15.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske
upotrebe proizvoda, njegovog čuvanja i sl.
Član 16.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom
krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore
napajanja ili nepravilno održavanje robe.
Član 17.
Osoba ovlaščena za prijem reklamacija od strane potrošača u evidenciji o primljenim
reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim
podacima:
 O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
 Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
 Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
 Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 Odluku o odgovoru potrošaču,
 Datum dostavljanja te odluke,
 Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
 Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.
Član 18.
Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi
elektronski. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu
odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi
daljeg vodjenja postupka. Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji odlučuje
odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije. O odluci o
reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja
preporučenom poštom ili elektronskim putem.
Član 19.
Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.
Član 20.
Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donoslac
odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema
reklamacije. Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:
1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
2. Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim
3. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži potrošač
(ugovor na daljinu).
Član 21.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.
V OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI
Član 22.
Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave
nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema kupcu,
odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: Osoba ovlašćena za rešavanje reklamacija i
Prodavac.
VI OSTALE ODREDBE
Član 23.
Osoba ovlašćena za rešavanja reklamacija je dužna da vodi evidenciju za svaku
reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec i istu dostavlja nadležnoj službi. Ovlašćeno
lice u prodaji takođe je dužno da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama
kupaca i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Potrošač mora biti obavešten o uslovima i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi
reklamacija kao i ostalim odredbama Pravilnika.
Član 25.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. Na sve što nije
posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona
o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošačaV

Ovde možete preuzeti sva potrebna dokumenta:

Pozovi nas odmah!